Υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  και Προεδρεύοντα τον Πρύτανη Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη διεξήχθη στην Καστοριά από τις 11 έως τις 14 Ιουλίου 2023 η 103η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη, οι Πρυτανικές Αρχές των Ελληνικών ΑΕΙ έθεσαν στις τοποθετήσεις τους τις προτεραιότητες των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην κομβική αυτή περίοδο μετασχηματισμού και μετεξέλιξης της ανώτατης εκπαίδευσης, με επίκεντρο την ποιότητα των ακαδημαϊκών σπουδών, την έρευνα, τη δυναμική εξωστρέφεια και τη στρατηγική ανάπτυξης των ελληνικών ΑΕΙ στο ανταγωνιστικό διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, πραγματοποιήθηκαν επίσης θεματικές συνεδρίες για τις σύγχρονες ανάγκες των ελληνικών ΑΕΙ με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, του Study in Greece και τους επικεφαλής της Μονάδας 3-Κύπρου και Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Carsten Rasmussen, οι οποίες είχαν ως επίκεντρο:

­          Τον ρόλο των ελληνικών ΑΕΙ στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπου αναφέρθηκε και ο ρόλος των  Πανεπιστημίων της Περιφέρειας στην ανάπτυξη και συνοχή της χώρας.

­          Τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας,  με έμφαση στην πληροφορική και σε άλλους τομείς όπου διαπιστώνονται τεράστιες ανάγκες απασχόλησης.

Μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για τον ρόλο των Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της Ενεργειακής και Δίκαιης Μετάβασης, η οποία διοργανώθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ.

Μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή είχαν και οι παράλληλες δράσεις της Συνόδου μέσω των οποίων δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες, να γνωρίσουν την  ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και να ανακαλύψουν τις ομορφιές και τον πολιτισμό της.

Κεντρικός Χορηγός

Χορηγοί

Members_Logos-13

Υποστηρικτές

logo_transparent_background_1200
CluBE-GR-Original
Logo ελληνικό